SD Laholm inför Medborgarförslag!
En medborgare ger ett förslag genom någon av kontaktvägarna nedan.
Kommunfullmäktigegruppen bedömer förslaget. Om en majoritet tycker det är ett bra förslag, skriver vi en motion.

Vad händer med godkända motioner
Vi anger i motionen att den kommer från medborgaren, anonym eller med namn, och lämnar in den i fullmäktige.
Först åker den på remiss hos tjänstemännen, berörd nämnd och kommunstyrelsen.
Sen tillbaka till fullmäktige, där de folkvalda i kommunen debatterar motionen.
Därefter sker en slutlig omröstning.

För att motionen ska godkännas krävs att en majoritet av de övriga partierna i fullmäktige stödjer motionen.

Kontaktpersoner
Mikael Sandèn 0760462628
Birger Bäkmark 0720040095
[email protected]