Nyheter

Enskilda avlopp

Sverigedemokraterna i Laholm försökte ändra kommunens hantering med den traditionella metoden att lägga in en skriftlig motion till Kommunfullmäktige om detta. Den avslogs med motivationen att den enskilde fastighetsägaren har rätt att överklaga beslutet. I vår värld är det bättre att göra rätt från början och läsa hela meningen inte bara enstaka delar av det. […]

läs mer

SD Laholm inför Medborgarförslag!

SD Laholm inför Medborgarförslag! En medborgare ger ett förslag genom någon av kontaktvägarna nedan. Kommunfullmäktigegruppen bedömer förslaget. Om en majoritet tycker det är ett bra förslag, skriver vi en motion. Vad händer med godkända motioner Vi anger i motionen att den kommer från medborgaren, anonym eller med namn, och lämnar in den i fullmäktige. Först […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer